Stowarzyszenie


Wesołych Świąt !

Wesołych Świąt!

Dodano: 2019-04-20 20:05:59


Projekt "Powiedz mi bez słów"

Wraz z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Powiedz mi bez słów – międzypokoleniowe warsztaty pantomimy i tańca, spotkania, prelekcje znoszące bariery komunikacyjne” (2–30 kwietnia).

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach pantomimy, tańca współczesnego i fotografii scenicznej. Pracować będziemy w różnych grupach wiekowych – zapraszamy dzieci (od 7 lat), młodzież i dorosłych.

W projekcie przewidujemy udział osób niepełnosprawnych, jego podsumowaniem będzie wspólne stworzenie etiudy teatralnej (listopad 2019). Projekt dotowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacje i zapisy: tel. 530 645 394, elzbieta.kozka@ok.brzeszcze.pl

Dodano: 2019-03-25 19:51:15


Zebranie

22.03 (piątek) o godzinie 17:30 odbędzie się walne zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia, podczas którego zarząd przedstawi rozliczenie 2018 roku. Zostaną poruszone również tematy rehabilitacji i zajęć na rok 2019.

Obecność obowiązkowa.

Dodano: 2019-03-17 13:13:55


1% podatku

Dzięki uprzejmości OSP Brzeszcze mamy możliwość zbierania pieniędzy z 1% podatku.
 
1% prosimy oddawać na KRS 0000009649 z dopiskiem 'Stowarzyszenie Olimp'.

Dodano: 2019-02-27 19:35:47


Ogłoszenie

20 grudnia obyło się zakończenie prac remontowych w budynku przeznaczonym dla naszego Stowarzyszenia.

Wstępna data przeniesienia Stowarzyszenia planowana jest na 1 lutego 2019. W związku z tym w styczniu 2019 zajęcia nie będą się odbywać.

Dodano: 2018-12-23 18:34:09


Mikołajki 2018

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie corocznej imprezy Mikołajkowej Samorządom Osiedlowym nr 3, 4 i 7 w Brzeszczach, Świetlicy na osiedlu Szymanowskiego oraz Panu Sławomirowi Drobnemu.

Dzieci otrzymały od Mikołaja prezenty oraz świetnie się bawiły.

Bardzo dziękujemy również za przybycie Panu Burmistrzowi Radosławowi Szotowi oraz Pani Dyrektor Ośrodka Kultury Aleksandrze Kącki.

Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć tutaj.

Dodano: 2018-12-23 17:42:16


Informacja

Aby móc korzystać z zajęć każdy uczestnik musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zapłaconą składkę na dany rok.

Osoby, które nie dostarczyły aktualnych dokumentów oraz nie uregulowały składki nie będą mogły korzystać z zajęć.

Dodano: 2018-09-16 14:46:07


Plan zajęć

Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu u rehabilitanta i terapeuty.

Zajęcia rehabilitacyjne na sali - 3 razy w miesiącu po 40min.

Zajęcia domowe - 3 razy w miesiącu po 40min.

Zajęcia z logopedą - 3 razy miesiącu po 40min.

Zajęcia z pedagogiem - 2 razy w miesiącu po 60min.

Terapia zajęciowa - 2 razy w miesiącu po 120min.

Dodano: 2018-09-16 14:43:14


SUO

Dla osób zainsteresowanych składaniem wniosków o Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO) wnioski dostępne są w siedzibie stowarzyszenia.

Dodano: 2018-06-24 12:25:50


Spotkanie

We wtorek tj. 19.06.2018r o godzinie 10:30 w siedzibie stowarzyszenia odbędzie się spotkanie dotyczące SUO (Specjalistyczne usługi opiekuńcze). Osoby zainteresowane prosimy o przybycie.

Dodano: 2018-06-16 11:29:51


Zajęcia terapeutyczne

Starostwo Powiatowe Oświęcim

 

Zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, terapia zajęciowa oraz zajęcia SI w roku 2018 są współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Dodano: 2018-04-10 11:05:34


1% - Nowy KRS

Dzięki uprzejmości OSP Brzeszcze mamy możliwość ponownego zbierania pieniędzy z 1% podatku.
 
1% prosimy oddawać na KRS 0000009649 z dopiskiem 'Stowarzyszenie Olimp'.

Dodano: 2018-02-24 11:54:13


1% podatku

Osoby, które jeszcze nie złożyły rozliczenia podatkowego, a chciałyby oddać 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia będą miały taką okazję, ponieważ jesteśmy w trakcie załatwiania nowego subkonta.

Jednak osoby, które zdążyły już oddać dokumenty do Urzędu Skarbowego i wpisały poprzedni numer KRS z dopiskiem 'Dla Stwowarzyszenia Olimp' mogą zostać wezwane do złożenia korekty rozliczenia.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy, jednak zaistniała sytuacja w całości nie zależała od nas.

Dodano: 2018-02-21 19:44:34


1% - Uwaga!

!!! W związku z problemami Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach bardzo prosimy o nie przekazywanie 1% podatku na Stowarzyszenie Olimp. !!!

Dodano: 2018-02-14 20:58:24


Zebranie

Dnia 9.02 (piątek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze w siedzibie Stowarzyszenia.

Obecność obowiązkowa. Brak odpowiedniej liczby uczestników spowoduje, że wybory zarządu się nie odbędą i Stowarzyszenie nie będzie mogło prowadzić działalności.

Dodano: 2018-02-07 20:17:27


Spotkanie mikołajkowe

8 grudnia odbyło się Spotkanie Mikołajkowe w Świetlicy na os. Szymanowskiego.

Podczas imprezy dzieci brały udział we wspólnych grach i zabawach oraz dostały upominki od Świętego Mikołaja.

 

Za organizację spotkania bardzo dziękujemy

Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć Tutaj.

Dodano: 2017-12-11 22:11:40


Mikołajki

Jak co roku w Świetliczy na os. Szymanowskiego odbędzie się spotkanie z Świętym Mikołajem.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia (piątek) o godz. 17:00.

Wsyzstkich chętnych prosimy o wpisywanie się na listę w siedzibie Stowarzyszenia lub pod nr telefonu 606378961 do dnia 30.11.

Dodano: 2017-11-20 16:55:23


Zajęcia terapeutyczne

Powiat oświęcimski

Zajęcia w rehabilitacji ruchowej i zajęcia logopedycznej w miesiącu wrześniu zostały dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Za co bardzo dziękujemy.

Dodano: 2017-09-20 17:50:32


Zaproszenie

Dobry start

Dodano: 2017-02-27 19:34:12


Stanowisko w sprawie referendum

W związku z faktem ogłoszenia referendum o odwołanie Burmistrza Gminy Brzeszcze oraz zarzutami, które zostały jej postawione Stowarzyszenie "Olimp" chce przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

 

W odniesieniu do zarzutów, które zostały postawione Pani Burmistrz Cecylii Ślusarczyk w punktach 3 i 18, 24 dotyczących:

·         „Dyskryminacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeszcze”

·         „Braku współpracy z organizacji pozarządowymi z teren gminy Brzeszcze”

·         „(...)Pozbawienia organizacji pozarządowych miejsca spotkań”
 

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych działający na terenie gminy Brzeszcze oświadcza, że obecna współpraca z władzami Gminy
i Panią Burmistrz układa się dobrze. Członkowie Stowarzyszenia mają zapewnione lokum i dotacje do rehabilitacji, wszystkie problemy, które dotyczą Stowarzyszenia są na bieżąco omawiane i rozwiązywane. Ponadto Stowarzyszenie otrzymało zapewnienie ze strony Pani Burmistrz, że po opuszczeniu budynku, który z przyczyn technicznych nie nadaje się do dalszego użytkowania, otrzymamy lokal na dalszą działalność Stowarzyszenia.

Chcemy również poinformować, że Pani Katarzyna Łęcka obecnie nie jest członkiem Stowarzyszenia, a co za tym idzie nie jest zorientowana w sytuacji współpracy Stowarzyszenia z Urzędem Gminy.

W związku z postawionymi zarzutami i faktem, że nikt ze strony Komitetu nie konsultował się z nami i nie uzyskał zgody by wypowiadać się w imieniu wszystkich osób niepełnosprawnych wyrażamy swój sprzeciw i nie podpisujemy się pod tą akcją.

 

 

Dodano: 2017-01-17 21:19:16


Regulamin

W menu u góry strony pojawiła się nowa zakładka "Regulamin". Znajduje się w niej lista zasad, które od tego roku obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia i dotyczączą one uczestnictwa w zajęchach rehabilitacyjno-terapeutycznych.

Dodano: 2017-01-15 22:45:41


Nowe zasady dofinansowań

Pojawiły się nowe zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oświęcimskiego.

Więcej informacji o nowych zasadach można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu lub pod numerem telefonu: 33 842 23 29.

Dodano: 2017-01-15 21:10:15


Zebranie

Dnia 13.01.2017 o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się zebranie wszystkich członków.

Na zebraniu zostanie poruszona kwestia korzystania z rehabilitacji w roku 2017.

Zarząd dokona rozliczenia za rok 2016.

Obecność obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z rehabilitacji.

Dodano: 2017-01-08 18:05:24


Wesołych Świąt

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią
wigilijnej nocy, kierujemy do Wszystkich
płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.

Dodano: 2016-12-22 21:12:00


Mikołajki 2016

Dnia 6 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez Samorząd Osiedlowy nr 4 i nr 7 w Brzeszczach oraz Świetlicę na osiedlu Szymanowskiego. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci upominkami. Bardzo dziękujemy za pamięć i zorganizowanie spotkania.

 

Zdjęcia z imprezy można zobaczyć Tutaj

Dodano: 2016-12-22 20:54:43


Przerwa w zajęciach

Z powodu braku środków finansowych, od 1.12 do 31.12 trwa przerwa w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Zajęcia ponownie rozpoczną się w styczniu.

Dodano: 2016-12-22 20:54:15


Informacja

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” wybudowało Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny w Bestwinie, który od 01 stycznia 2016r. działa jako Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, na podstawie wpisu do rejestru wojewody śląskiego. 

Istnieje możliwość dofinansowania do pobytu mieszkańców ze środków Gminy.

Obecnie posiadają jeszcze kilka wolnych miejsc na pobyt stały i rotacyjny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia:

http://stowarzyszenierazem.org/osrodek_razem/

oraz profilu Ośrodka na Facebooku:

https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Mieszkalno-Rehabilitacyjny-w-Bestwinie-519873088187189/?ref=hl

Liczba miejsc w Ośrodku jest ograniczona, więc zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt pod numerem telefonów: 889 409 580; 731 727 035 lub (33) 443 20 31

Dodano: 2016-02-19 18:04:14


Złożyliśmy pismo

3 lutego zostało złożone pismo w Urzędzie Gminy w Brzeszczach do Pani Burmistrz i do Radnych Gminy. W piśmie tym zwracamy się z prośbą by nasze niepełenosprawne dzieci nie zostały pozbawione sal rehabilitacyjnych. Mamy nadzieję, że Władze naszej gminy przychylą się do naszego pisma i znajdzie się dla nas lokal na terenie Gminy Brzeszcze.

Dodano: 2016-02-03 17:16:14


Pismo z Urzędu Gminy

Dodano: 2016-02-02 11:28:38


Napisali o Nas

24 grudnia 2015r w Gazecie Krawowskiej w "Tygodniku Małopolskim" ukazał się artykuł dotyczący działalności naszego Stowarzyszenia. "Chore dzieci z Olimpem pokonują bariery" autorstwa Bogusława Kwietnia. Został on napisany z okazji 25 lecia działalności naszego Stowarzyszenia na terenie Gminy Brzeszcze.

Poza artykułem w Gazie Krakowskiej zostaliśmy również z tej okazji opisani na portalu Fakty Oświęcim.
Link do artykułu autorstwa Pawła Wodniaka: http://faktyoswiecim.pl/fakty/olimp-pomaga-dzieciom-juz-25-lat/

 

Dodano: 2016-01-24 11:49:43


Po spotkaniu z władzami Gminy

Tak jak pisaliśmy, 22 stycznia odbyło się spotkanie z władzami Gminy Brzeszcze. Jednak przebieg tego spotkania trochę nas zaskoczył. Na spotkaniu miała być poruszona kwestia działalności i potrzeb naszego Stowarzyszenia, a zostaliśmy tylko poinformowani, że budynek w którym obecnie mamy siedzibę został przeznaczony do rozbiurki. Pani Burmistrz poinformowała nas również, że Gmina nie posiada żadnego lokalu do którego moglibyśmy się przenieść, oraz że Władza nie ma obowiązku nam takiego lokalu zapewnić. W obecnej sytuacji, w momencie otrzymania pisemnej decyzji Władz Gminy, Stowarzysznie po 25 latach istnienie, będzie musiało zawieścić działność, co skutkuje zabraniem rehabilitacji wszystkim podopiecznym.

W związku z zaistniałą sytuacją, na zebraniu 29 stycznia zostanie poruszona ta kwestia. Wszystkich rodziców prosimy o przybycie.

Dodano: 2016-01-24 11:31:50


Spotkanie z radnymi

22 stycznia o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszniea odbędzie się spotkanie z Radnymi z Gminy Brzeszcze. Radni chcą zapoznać się z działalnością naszego Stowarzyszenia oraz poznać problemy z jakimi boryka się Stowarzyszenie. Wszystkich chętnych rodziców naszych podopiecznych zapraszamy na to spotkanie.

Dodano: 2016-01-18 11:36:57


Bardzo dziękujemy !

Dodano: 2015-01-22 16:05:49


Zebranie

Dnia 23.01.2015r o godzinie: 17:00, w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się zebranie wszystkich członków. Zostanie omówiona sytuacja finansowa, sprawy bieżące i zarząd rozliczy się z finansów i pracy za rok ubiegły.

Składka na rok 2015 wynosi 100zł, płatne w całości lub dwóch ratach. Prosimy o wpłaty podczas zebrania.

Dodano: 2015-01-15 20:48:35


Rehabilitacja

Zajęcia rehabilitacyjne w roku 2015 będą odbywać się według ustalonych zapisów.

Rehabilitacja na sali: 3 razy w miesiącu po 40 min.

Rehabilitacja w domu: 3 razy w miesiącu po 60 min.

Zajęcia logopedyczne: 3 razy w miesiącu po 40 min.

Zajęcia z pedagogiem: 2 razy w miesiącu po 60min.

Terapia zajęciowa: 4 razy w miesiącu (1 raz w tyg) po 2h.

Dodano: 2015-01-15 20:45:17


Jajuszowickie jajo i Paw Jawiszowicki - 2014

W tym roku dzieci ze Stowarzyszenia "Olimp" również brały udział w IX już edycji konkursu "JAJUSZOWICKIE JAJO I PAW JAWISZOWICKI".

Prace naszych dzieci otrzymały wyróżnienie.

Dziękujemy wszystkim za wykonanie prac smiley

Zdjęcia z odbioru nagród można zobaczyć -> Tutaj

Dodano: 2014-04-25 14:50:40


Hipoterapia

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach hipoterapii prosimy o wpisywanie się na listę w Stowarzyszeniu lub telefoniecznie po nr 606378961 do dnia 22.04.2014r (wtorek). Zajęcia będą odbywać się w Stadninie Karino na Nazieleńcach w miesiącu maju i czerwcu 2014. Ilość godzin będzie zależna od ilości chętnych.

Dodano: 2014-04-09 21:32:47


Informacja

Od 1 marca 2014r zostały zmienione dni rehabilitacji dzieci na sali. Zajęci odbywać się będą:

Dodano: 2014-03-30 11:53:48


Dzień kobiet

7 marca odbyło się spotkanie z cyklu "My Rodzice" z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze. Każda uczestniczka miała okazję własnoręcznie zrobić sobie biżuterię oraz porozmawiać przy kawie i ciastku. Mamy nadzieję, że wszystkim obecnym bardzo się podobało i mogły choć na chwilę oderwać się od codziennych spraw.

Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć klikając tutaj -> Zdjęcia

Dodano: 2014-03-30 11:51:25


Spotkanie z cyklu "My Rodzice"

Dnia 07.03.2014r. o godzinie 1700 zapraszamy wszystkie Panie na spotkanie z cyklu "My Rodzice" połączone z warsztatami rękodzieła. Obędzie się ono z okazji Dnia Kobiet w siedzibie naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zapisy na listę w siedzibie lub telefonicznie pod nr telefonu: 606378961.

Dodano: 2014-02-11 20:11:59


Budżet na rok 2014

Z przykrością zawiadamiamy, że po roztrzygnięciu konkursu dla Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Gminy Brzeszcze, Gmina zmniejszyła dotacje dla naszego Stowarzyszenia o 2000zł. Dotacja na rok 2014 wynosi 34000zł. Dodatkowo Urząd Gminy nałożył na nas opłatę za media w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie w wysokości 500zł/rok. Z tego powodu jesteśmy zmuszeni zmniejszyć liczbę zajęć.

O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Dodano: 2014-02-11 20:04:09


Zebranie

24.01.2014r odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze.

Z przykrością przyjęliśmy rezygnację dotychczasowej Pani Prezes Bronisławy Korczyk, której całe Stowarzyszenie serdecznie dziękuje za 20 lat pracy dla naszych dzieci.

Na zebraniu został wybrany nowy zarząd:

- Prezes: Sylwia Łysek

- Wiceprezes: Dorota Matyszkiewicz

- II Wiceprezes: Beata Januszyk

Na zebraniu zostały omówione sprawy dotyczące działaności Stowarzyszenia, m.in:

- Ustalono składkę członkowksą 10zł/ms (100zł/rok), z której pokrywana jest opłata księgowości, sprzątanie, środki czystości, opłata mediów.

- Omówiono plan działania Stowarzyszenia na rok 2014

- Zaplanowano wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

- Ustalono godziny zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych

 

Dodano: 2014-02-11 19:51:29


Zebranie

Dnia 24.01.2014 o godz. 1700 na sali rehabilitacyjnej odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prosimy wszystkich o przybycie, ponieważ kończy się dwuletnia kadencja zarządu.

Dodano: 2014-01-14 18:46:41


Rehabilitacja na sali

Od stycznia 2014r rehabilitacja na sali odbywać się będzie we wtorki od godz. 1500 do 1800 i we środy od godz. 1600 do 1900.

Dodano: 2013-12-30 11:55:59


Składki członkowskie

Prosimy osoby, które nie uregulowały składki członkowskiej za rok 2013 o wpłate do 13.12.2013r. Osoby, które nie dokonają wpłaty nie będą mogły korzystać z zajęć w roku 2014 do momentu uregulowania zaległości.

Ze składek członkowskich opłacana zostaje księgowość, sprzątanie pomieszczeń Stowarzyszenia oraz wszystkie potrzebne rzeczy (oliwki do masażu, środki czystości, itp.)

 

 

Zarząd

Dodano: 2013-11-24 12:08:08


Informacja

Zajęcia muzykoterapii odbędą się w najbliższy wtorek tj. 29.10.2013r o godzinie 17:00.

Dodano: 2013-10-27 20:53:01


Ogłoszenie

Zajęcia z muzykoterapii odbędą się 22.10.2013r o godzinie 16:30. Wszystkie osoby, które zapisały się na zajęcia prosimy o kontakt pod nr telefonu 606378961.

Dodano: 2013-10-14 18:35:09


Ogłoszenie

Z powodu braku środków finansowych oraz niskiej frekwencji, zajęcia rehabilitacyjne odywające się w poniedziałki zostają zawieszone do odwołania.

Rehabilitacja dzieci w domach zostaje ograniczona do 4 godz. w październiku i listopadzie, a do 2 godz. w grudniu.

Dodano: 2013-10-09 21:19:39


Ogłoszenie

Osoby, które zapisały się na zajęcia z hipoterapii lub muzykoterapii prosimy o kątakt z p. Sylwią Łysek pod nr telefonu 606378961.

Dodano: 2013-09-25 08:31:25


Przerwa wakacyjna

Od dnia 1.07 do 30.08 obowiązuje przerwa wakacyjna w zajęciach. W tych miesiącach zajęcia nie będą się odbywać. Zajęcia rozpoczną się 2.09.

Wszystkim życzymy udanych wakacji smiley.

Dodano: 2013-06-28 21:34:29


Hipoterapia

Do dnia 30.07 prosimy o zapisywanie dzieci na zajęcia hipoterapii i muzykoterapii. Zajęcia te będą odbywać się we wrześniu i październiku br.

Zapisywać się można na listę w siedzibie stowarzyszenia (na tablicy ogłoszeń!) lub pod nr telefonu 606378961.

Dodano: 2013-06-28 21:23:00


Dziękujemy za udział w pikniku

Dziękujemy wszystkim za udział w pikniku organizacji pozarządowych w Gminie Brzeszcze.

Dodano: 2013-06-28 21:17:12


"Komunikacja Alternatywna"

Dnia 21.06 o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się spotkanie z Panią mgr Zuzanną Bystrzycką na temat "Komunikacja Alternatywna".

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Dodano: 2013-06-20 17:35:57


Piknik Organizacji Pozarządowych

Dnia 15.06 odbędzie się piknik Organizacji Pozarządowych w Gminie Brzeszcze. Piknik ten odbędzie się w Parku Miejskim w Brzeszczach. Zapraszamy dzieci i rodziców z naszego Stowarzyszenia do udziału w tym wydarzeniu aby zaprezentować nasze Stowarzyszenie.

 

Plan imprezy:

Rozpoczęcie Pikniku przewidziane jest na godzinę 15.00, zakończenie w późnych godzinach wieczornych. Impreza plenerowa będzie miała charakter imprezy otwartej.
 
Impreza o tym charakterze na naszym obszarze organizowana jest po raz pierwszy i z uwagi na przewidziany program i  atrakcje będzie to wydarzenie niepowtarzalne.
 
Dla uczestników pikniku przewidziano między innymi:
Pokaz poprowadzi Andrzej Młynarczyk, popularny aktor, znany między innymi z serialu „M jak Miłość”
 
Ponadto w programie:

Dodano: 2013-06-07 16:51:26


Wycieczka

Wyjazd na wycieczkę do ZOO w Chorzowie o godzinie 900 spod Domu Kultury w Brzeszczach. Zbiórka o godzinie 845.

Powrót planowany ok godziny 1700.

 

Życzymy udanej zabawy.smiley

Dodano: 2013-06-02 20:49:17


III Mecz Życia

III Meczy Życia

Dodano: 2013-06-02 20:44:24


Wycieczka do ZOO

Z okazji Dnia Dziecka, 8 czerwca 2013r odbędzie się wycieczka do ZOO i planetarium w Chorzowie. Koszt wycieczki 20zł od osoby. Prosimy o wpisywanie się na listę, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w Stowarzyszeniu.

Dodano: 2013-04-18 20:51:28


Projekt "Uczymy się żyć"

W piątek 5 kwietnia w OK Brzeszcze odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt edukacyjno - integracyjny z zakresu ochrony i promocji zdrowia psychicznego organizowany przez Stowarzyszenie "Olimp" i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach z placówką w Brzeszczach, pod nazwą "Uczymy się żyć"Na zajęcia warsztatowe zapraszamy chętne osoby. Odbędą się one: 8.04.2013 o godz. 11, 13.05.2013 o godz. 11 oraz 20.05.2013 o godz. 11. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

Dodano: 2013-04-06 12:17:34


Jajuszowickie jajo

3 kwietnia w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyła się VIII edycja konkursu "Jajuszowickie Jajo i Paw Jawiszowicki".

Prace naszych dzieci otrzymały wyróżnienie. Dziękujemy wszystkim dzieciom za wykonanie prac :-) 

Aby zobaczyć zdjęcia kliknij ->TUTAJ

 

Dodano: 2013-04-06 12:06:59


Kobiece świętownianie

15 marca w piątek, odbyło się spotkanie pt. "Kobiece świętwowaniew ramach cyklu "My rodzice" . Na spotkaniu pod okiem Pani Małgorzaty Kraus Panie ze Stowarzyszenia własnoręcznie wykonywały wielkanocne stroiki i ozdoby oraz przy kawie i ciastku mogły porozmawiać o wszystkim. Spotkanie było bardzo udane i każdej uczestniczce bardzo się podobało smiley. Kilka zdjęć można zobaczyć klikająć TUTAJ.

Dodano: 2013-03-19 12:56:08


Dzień kobiet

15 MARCA 2013r godz. 1700

sala konfrerencyjna w "Starej gminie"

 

Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z cyklu "My rodzice"

(spotkanie warsztatowe z zaproszonymi osobami)

 

Pierwsze spotkanie:

"KOBIECE ŚWIĘTOWANIE"

Połączone będzie z warsztatami rękodzieła - "Powitajmy wiosnę"

 

Chętne osoby proszone są o wpisywanie na listę, związane to jest z zapewnieniem chętnym osobom materiałów na warsztatach - cena max 15zł.

Dodano: 2013-03-08 16:48:05


Bezpłatne lekcje pływania

Wydział Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu organizuje bezpłatne lekcje pływania dla dzieci w wieku 5 - 17 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w zakresie dysfunkcji ruchu, słuchu lub wzroku.

Informacje pod nr telefonu: 33/ 844 97 06

Dodano: 2013-03-06 20:09:51


Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje  realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” w partnerstwie. Jest to projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.

Jednym z partnerów, który prowadzi rekrutacje do projektu, jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA.

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagać w tym będzie bardzo dokładna diagnoza potrzeb
i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór  odpowiednich form wsparcia. Odbiorcami projektu mogą być niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym i umiarkowanym (niepełnosprawność sprzężona),
a także ich opiekunowie.

Więcej informacji TUTAJ

Dodano: 2013-03-05 21:43:39


Podziękowania !

Dzieci i Rodzice serdecznie dziękują Wszystkim, którzy w 2012 roku wsparli działanie Naszego Stowarzyszenia.

Bardzo Dziękujemy:

  Związkowi Zawodowemu Pracowników Dołowych przy KWK Brzeszcze

♦  Związkowi Zawodowemu "SOLIDARNOŚĆ" przy KWK Brzeszcze

♦  PSS Społem w Brzeszczach

♦  Firmie Adex-Bud sc. z Jawiszowic

♦  PPUH Jawirem sp. z o.o z Jawiszowic

♦  Panu Wojciechowi Ortman F.H.U. VOLF Jawiszowice

♦  Państwu Tadeuszowi i Helenie Leśniak

♦  Oraz Wszystkim którzy przekazali 1%

Dodano: 2013-02-08 12:47:18


Zebranie

15.01.2013r (piątek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia. Obecność obowiązkowa.

Dodano: 2013-02-05 09:53:11


Podusie :)

Bardzo dziękujemy Pani Ewie Stec i Pani Małgorzacie Stec-Adamus oraz wszystkim Paniom z grupy "Osnowa" z Oświęcimia za podarowanie naszym dzieciom pięknie własnoręcznie wychaftowanych poduszek.

Klinij tutaj aby zobaczyć zdjęcia z rozdania ich dzieciom.

 

Dodano: 2012-12-21 16:59:18


Pomoc osobom niepełnosprawnym

Pomoc osobą niepełnosprawnym

Dodano: 2012-10-07 14:59:12


Przypominamy o uregulowaniu składki na rok 2012

!!!! UWAGA !!!!      !!!! UWAGA !!!!      !!!! UWAGA !!!!      !!!! UWAGA !!!!      !!!! UWAGA !!!!


Przypominamy o uregulowaniu składki na rok 2012.

Wysokość składki to 10 zł na miesiąc.

Osoby, które jeszcze nie wpłaciły pieniędzy to muszą to zrobić do końca września br.

Wpłacać można we środy od 1600 do 1700.

!!!!!OSOBY KTÓRE NIE UREGULUJĄ ZALEGŁYCH SKŁADEK OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA NIE BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ Z ZAJĘĆ!!!!!

Dodano: 2012-09-23 12:00:29


Strona może wykorzystywać pliki cookies, ułatwiające korzystanie z witryny. Nie przechowują one żadnych informacji o Tobie,
ani Twoim komputerze. Jeżœli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zaloguj Copyright by Stowarzyszenie OLIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.